Koło Naukowe Filozofii Nauki

Philosophia Scientiae
Cześć! Witaj na stronie Koła Naukowego Filozofii Nauki. Jesteśmy grupą studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którym bliskie są zagadnienia naukowości, struktury logiczne teorii nauk przyrodniczych czy metodologii budowania spójnych modeli w naukach społecznych. Interesuje nas przenikanie się myśli filozoficznej, logicznej i matematycznej w naszym sposobie percepowania świata. Zadajemy sobie pytania o miejsce człowieka w dobie błyskawicznego postępu technologicznego.

Wsród nas są studenci prawa, historii, filozofii czy fizyki lub matematyki, których łączy nietuzinkowe spojrzenie na własne dziedziny oraz otwarcie na inne perspektywy pojmowania świata. Koło powstało z przekonania, że aby zrozumieć współczesny świat potrzebne jest interdyscyplinarne podejście do zagadnień oraz wymiana myśli między specjalistami z różnych dziedzin.

Spotkania odbywają się w roku akademickim we wtorki na Wydziale Fizyki UW o 18.30 co dwa tygodnie. Realizowane są w następującym cyklu: raz odbywa się spotkanie z zaproszonym gościem, raz jeden z członków koła przedstawia wybrane zagadnienie lub prowadzone są warszaty / dyskusja. Dokładne informacje znajdują się w opisach wydarzeń odnoszących się do konkretnych spotkań. Opiekunem koła jest prof. Krzysztof Meissner z Wydziału Fizyki UW.


Jeśli chcesz poszerzyć swoją perspektywę na otaczający nas świat - zapraszamy na nasze spotkania!